Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Ik ben het met je eens Joop. Nog maar pas geleden zat er op deze mailinglist iemand die problemen had met Base omdat z'n Java niet lekker was. Dat is natuurlijk jammer. Dat maakt een slechte indruk.

Overigens lees ik dat het één van de speerpunten van het beleid van de Document Foundation is om de afhankelijkheid van Java kwijt te raken. Daar zijn ze nu al mee bezig. Maar dat is nog niet zomaar gebeurd.

Op 18-04-12 20:44, Joop schreef:
Op 18-4-2012 20:27, Cor Nouws schreef:
Cor Nouws wrote (18-04-12 20:10)
Wil van der Krogt wrote (18-04-12 10:10)

Bij OpenOffice werd altijd Java meegeleverd en geïnstalleerd. Bij
LibreOffice niet meer.
Verdient het toch aanbeveling om toch Java te installeren?

Ten eerste is er meen ik een licentie-probleem (vraag me geen
details..), en ten tweede gaat men er vanuit dat zo'n beetje ieder
systeem wel Java heeft, incl een mechnisme om dat actueel te houden.

Hmm, uitleg van de reden, geen antwoord op je vraag :-)
Hoewel het antwoord al wel in het tweede deel van mijn reactie
opgesloten ligt ...

vr. groeten,

Cor,

Als JRE nodig is voor bepaalde functies dan moet dat wel vermeld worden, vind ik. Voor welke functies?, maak dat ook duidelijk, ik zou het niet weten, ik installeer het standaard als eerste op nieuwe (lees: dat zijn vaak oude) pc's (vanuit mijn OOo tijd), maar misschien heb ik het ook eigenlijk niet nodig. Bij OOo staat er inderdaad nog bij dat JRE included is. Je zult de mensen de kost moeten geven die niet in staat zijn om JRE op te duikelen en apart te installeren. Zijn tig mensen die nog met XP werken en die LibO zouden kunnen gaan gebruiken. Als ze die overstap maken voordat ze een nieuw systeem aanschaffen, is dat toch prachtig. Ik heb verscheidene personen hiermee zien modderen. En dat is dan gelijk de eerste negatieve indruk van LibO.

Ik dring er dus op aan om het duidelijk te maken en niet er maar van uit te gaan dat het wel op het systeem aanwezig zal zijn. Als het niet op de site zelf mag staan, dan een directe link waar de juiste versie is op te helen. Maak het de mensen zo gemakkelijk mogelijk.

Joop


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.