Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


*Graag aandacht voor het volgende:

*

*Vragen en wensen.*

**

Vraag1. Een werkblad gemaakt met libreoffice op een PC met windows als besturings system werkt dat ook op een Apple (Mac) PC?

*Wensen.*

Ik heb een aantal jaren geleden in Excel een programma gemaakt voor het berekenen van de besnaring van piano's en vleugels. Op een paar punten na werkt dit ook met Libreoffice.

1. InExcel2003 is het mogelijk om in de taakbalk een knop waarden plakken aan te brengen, en deze knop een bepaalde kleur te geven (b.v. groen) om deze knop duidelijk herkenbaar te maken. Ook de knop kopiëren kan een kleur (B.V. rood) worden gegeven.

2. In het programma moeten de *_waarden_* uit een kolom gekopieerd
   worden naar een andere kolom. Dit is een itererend proces. In Excel
   gebeurt dit door de waarden van de ene kolom te selecteren en
   vervolgens op de taakbalk de knop kopiëren aan te klikken.
   Vervolgens wordt de bovenste cel in de kolom geselecteerd waar de
   waarden naar toe moeten worden gekopieerd en een aantal maal op de
   knop waarden plakken gedrukt. Als uiteindelijk de waarden in beide
   kolommen gelijk zijn, kleuren de cellen in de kolom waar de waarden
   naar toe zijn gekopieerd groen.

In Libreoffice ontbreekt de mogelijkheid om een knop waarden plakken in de taakbalk toe te voegen en deze te bewerken. Bovendien werkt het herhaalde malen het commando tekst zonder opmaak geven niet. Eerst moet opnieuw voor de te kopiëren cellen het commando kopiëren gegeven worden.

3.In de legenda van de grafieken wordt niet de tekst aangegeven (b.v. Trekkracht, Belasting, etc.) zoals in Excel , maar de kolom waar de gegevens afkomstig zijn, b.v. Kolom W. Ik heb geen mogelijkheid kunnen ontdekken om dit te veranderen. De grafieken staan op een ander blad dan het blad waar de kolommen met gegevens staan.

 Met vriendelijke groet


Hans Velo

--
H.J. Velo
Prins Bernhardlaan 68
3738 DR Maartensdijk
The Netherlands
Tel. : ++31 (0)346 211820
URL:http://home.kpn.nl/~velo68

This transmission contains information belonging to H.J. Velo
and may be confidential and/or legally privileged. The information
is intended for use of the individual or entity named above.
If you are not the intended recipient, you are hereby notyfied that
disclosing or copying this information is strictly prohibited.
If you receive this transmission in error, please contact the sender
above.--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.