Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Beste Hans,

Ik heb geen antwoordt op alle vragen, maar hier alvast reactie op punt 3.
Hier ben ik in het verleden ook tegen aan gelopen en volgens mij is hier nog geen mogelijkheid voor, maar wel wenselijk zoals jij al aan geeft.
Mogelijk dat dit als verzoek neer gelegd kan worden.

Groet Frank

Op 18-4-2012 11:27, H.J.Velo schreef:
*Graag aandacht voor het volgende:

*

*Vragen en wensen.*

**

Vraag1. Een werkblad gemaakt met libreoffice op een PC met windows als besturings system werkt dat ook op een Apple (Mac) PC?

*Wensen.*

Ik heb een aantal jaren geleden in Excel een programma gemaakt voor het berekenen van de besnaring van piano's en vleugels. Op een paar punten na werkt dit ook met Libreoffice.

1. InExcel2003 is het mogelijk om in de taakbalk een knop waarden plakken aan te brengen, en deze knop een bepaalde kleur te geven (b.v. groen) om deze knop duidelijk herkenbaar te maken. Ook de knop kopiëren kan een kleur (B.V. rood) worden gegeven.

2. In het programma moeten de *_waarden_* uit een kolom gekopieerd
   worden naar een andere kolom. Dit is een itererend proces. In Excel
   gebeurt dit door de waarden van de ene kolom te selecteren en
   vervolgens op de taakbalk de knop kopiëren aan te klikken.
   Vervolgens wordt de bovenste cel in de kolom geselecteerd waar de
   waarden naar toe moeten worden gekopieerd en een aantal maal op de
   knop waarden plakken gedrukt. Als uiteindelijk de waarden in beide
   kolommen gelijk zijn, kleuren de cellen in de kolom waar de waarden
   naar toe zijn gekopieerd groen.

In Libreoffice ontbreekt de mogelijkheid om een knop waarden plakken in de taakbalk toe te voegen en deze te bewerken. Bovendien werkt het herhaalde malen het commando tekst zonder opmaak geven niet. Eerst moet opnieuw voor de te kopiëren cellen het commando kopiëren gegeven worden.

3.In de legenda van de grafieken wordt niet de tekst aangegeven (b.v. Trekkracht, Belasting, etc.) zoals in Excel , maar de kolom waar de gegevens afkomstig zijn, b.v. Kolom W. Ik heb geen mogelijkheid kunnen ontdekken om dit te veranderen. De grafieken staan op een ander blad dan het blad waar de kolommen met gegevens staan.

 Met vriendelijke groet


Hans Velo


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.