Date: prev next · Thread: first prev next last


Tekenreeks is voor mij een mogelijke combinatie van cijfers, letters en/of tekens. Wat vinden jullie van "woorden/tekst/teksten"?

Bedankt
Vriendelijke groeten

LeoOp 4/05/2020 om 11:52 schreef Kees Kriek:
Ik vind tekst/teksten goed voor de help, maar voor gebruikersinterface wat
minder.

Op ma 4 mei 2020 11:48 schreef Leo Moons <leo.moons@proximus.be>:

Rob,

In de toekomst zal dat kunnen, maar dan moeten we dat bijhouden wat we
voor welke module vertalen. Dat is wel wat gedoe.
Ik kan wel gemakkelijk opgeven hoeveel er vertaald werd voor help en UI
voor versie 6.4 en master respectievelijk. Ik kan je ook opgeven waar we
in de rangschikking staan van de onvertaalde woorden ten opzichte van de
146 andere talen, nu 13e. We hebben nog 5852 van de 239286 vertalingen
te gaan

Vriendelijke groeten

LeoOp 4/05/2020 om 10:32 schreef Rob Westein:
Ha Kees & Leo,

On 04-05-2020 10:16, Leo Moons wrote:
Misschien een algemene tekst als: Nieuwe tekenreeksen voor
gebruikersinterface en helpteksten vertaald. Bestaande tekenreeksen
voor de
gebruikersinterface verbeterd.
Tekenreeksen vind ik wat ongelukkig. Wat vinden jullie van: extra
vertalingen en verbeteringen voor gebruikersinterface en helpteksten.
Misschien kunnen we ook een aantal opgeven, wat makkelijk te
achterhalen is in weblate?
Is het misschien te verduidelijken voor welke toepassing (Writer, Calc
enz) de vertalingen en verbeteringen gedaan zijn??? Anders blijft het
een beetje abstract.

/Rob
--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.