Date: prev next · Thread: first prev next last


Rob,

In de toekomst zal dat kunnen, maar dan moeten we dat bijhouden wat we voor welke module vertalen. Dat is wel wat gedoe. Ik kan wel gemakkelijk opgeven hoeveel er vertaald werd voor help en UI voor versie 6.4 en master respectievelijk. Ik kan je ook opgeven waar we in de rangschikking staan van de onvertaalde woorden ten opzichte van de 146 andere talen, nu 13e. We hebben nog 5852 van de 239286 vertalingen te gaan

Vriendelijke groeten

LeoOp 4/05/2020 om 10:32 schreef Rob Westein:
Ha Kees & Leo,

On 04-05-2020 10:16, Leo Moons wrote:
Misschien een algemene tekst als: Nieuwe tekenreeksen voor
gebruikersinterface en helpteksten vertaald. Bestaande tekenreeksen voor de
gebruikersinterface verbeterd.
Tekenreeksen vind ik wat ongelukkig. Wat vinden jullie van: extra vertalingen en verbeteringen voor gebruikersinterface en helpteksten. Misschien kunnen we ook een aantal opgeven, wat makkelijk te achterhalen is in weblate?

Is het misschien te verduidelijken voor welke toepassing (Writer, Calc enz) de vertalingen en verbeteringen gedaan zijn??? Anders blijft het een beetje abstract.

/Rob

--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.