Date: prev next · Thread: first prev next last


Beste Rob,

Rob Westein wrote on 03/05/2020 12:02:

Om wat zichtbaar te maken wat er achter de schermen van de NL
LibreOffice community gebeurd wil ik per maand een overzicht maken wat
er in de voorgaande maand is gebeurd. Onderstaande heb ik als voorstel
gemaakt:

Fijn idee - dank je!

---------------------------------------------------------------------------------------


LibreOffice NL community overzicht April 2020

Deze maand zijn de volgende Nederlandstalige hoofdstukken en
handleidingen uitgekomen:
...

Heel nuttig om daarvan een overzicht te hebben. En indrukwekkend best :)

Aanvullingen & suggesties zijn natuurlijk welkom.

Misschien zijn er Nl leden die bijvoorbeeld met QA, UX helpen en daar af
en toe een ding van kunnen vertellen?

Dit bericht komt dan op de Facebookpagina, Twitter (misschien??)

Kort op twitter: altijd doen.

Zijn jullie het eens dat alleen voornamen worden genoemd of kan ik
gewoon de voor en achternaam noemen van de medewerkers???

Gewoon gebruiken wat ieder zelf aanhoudt met naam of nick name..

hartelijke groet,

Cor

-- 
Cor Nouws
GPD key ID: 0xB13480A6 - 591A 30A7 36A0 CE3C 3D28  A038 E49D 7365 B134 80A6
- vrijwilliger https://nl.libreoffice.org
- volunteer https://www.libreoffice.org
- Member Board The Document Foundation
- marketing @CollaboraOffice
- ceo www.nouenoff.nl
- initiator www.mijncloudoffice.nl

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.