Date: prev next · Thread: first prev next last


Hoi,

Om wat zichtbaar te maken wat er achter de schermen van de NL LibreOffice community gebeurd wil ik per maand een overzicht maken wat er in de voorgaande maand is gebeurd. Onderstaande heb ik als voorstel gemaakt:

---------------------------------------------------------------------------------------

LibreOffice NL community overzicht April 2020

Deze maand zijn de volgende Nederlandstalige hoofdstukken en handleidingen uitgekomen:

Compleet boek:
    Handleiding voor Math (voor LibreOffice versie 6.4)

    vertaling en herziening: Henk & Kees

Hoofdstukken:

Voor boek Basishandleiding LibreOffice 6.4
    Hoofdstuk 9, Kennismaken met Math
    vertaling en herziening: Henk, Kees & Leo

Hoofdstuk 13, Kenningmaken met Macro’s
    vertaling en herziening: Henk & Kees

Voor boek Handlleiding Writer (voor LibreOffice 6.4)
    Hoofdstuk 1, Starten met Writer
    vertaling en herziening: Henk, Kees & Leo

    Hoofdstuk 2, Werken met tekst
    vertaling en herziening:Henk & Kees


Ook werken diverse leden van de NL Community mee met de maken van diverse handleiedingen in de engelse taal:

    Leo werk meer aan het maken van de Engelstalig Calc Guide, Kees werkt mee aan de Writer 6.4 Guide.

    Rob werkt mee aan de Engelse Base Guide

Achter de schermen wordt ook gewerkt aan de Nederlandse vertaling van de Base 6.4 handleiding.

---------------------------------------------------------------------------------------

Aanvullingen & suggesties zijn natuurlijk welkom. Dit bericht komt dan op de Facebookpagina, Twitter (misschien??) Zijn jullie het eens dat alleen voornamen worden genoemd of kan ik gewoon de voor en achternaam noemen van de medewerkers???

/Rob
--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.