Date: prev next · Thread: first prev next last


Hoi Kees,

On 04-05-2020 07:55, Kees Kriek wrote:
Hi Rob

Goed idee.
Ik vind voornaam prima, maar ik weet dat er anderen zijn die liever niet genoemd worden.
Het mag van mij ook zonder naam.
OK, ik laat de namen weg.
De opsomming alleen is al indrukwekkend genoeg.
Misschien ook vermelden wat we doen voor de vertaling van de UI en Helpteksten in Weblate.
Ik heb daar geen zicht op...
Er zijn iedere keer weer nieuwe items te vertalen. En zo nu en dan zien we ook foutieve of vreemde vertalingen in LO, die we dan verbeteren. Zet er ook bij dat iedereen een vreemde vertaling kan melden, die we dan aanpassen.

Hoe gaan we bijhouden wat er die maand allemaal gedaan is?

Ik kan de documentatie lijst bijhouden, als anderen de overige activiteiten kunnen monitoren en deze in een kleine beschrijving in deze lijst kunnen plaatsen.... dat zou geweldig zijn.

Zal tegen het einde van de maand een berichtje hier plaatsen met de info die ik heb, deze kan dan door anderen aangevuld kunnen worden.

Vanavond zal ik het eerste bericht publiceren.

Groet,

Rob
--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.