Date: prev next · Thread: first prev next last


Hallo,

Ahaa, dat is mijn domein: ik wist dat mijn zeevaartopleiding toch nog nuttig zou kunnen zijn. Heading wordt in de scheepvaart vertaald als koers, maar de koers van een schildpad is misschien toch ook niet je dat ;-)

Is richting geen optie?

Vriendelijke groeten

Leo

Op 27-11-12 12:21, Freek de Kruijf schreef:
Op dinsdag 27 november 2012 09:29:10 schreef Joren De Cuyper:

Alvast twee opmerkingen van Jaap Woldringh.

HEADING = heading|setheading|seth
HEADING = kop|setkop|setk
Een opmerking: heading is hier de richting waarin de schildpad gaat.
Staat niet in mijn woordenboek, maar is in de zeevaart heel
gebruikelijk. The ship's heading East. Staat ook niet in het woordenboek
op het internet, dus is het niet zo gek als men dit niet weet. What's
your heading? 256 Sir. Loods en roerganger.

en elders: bevel is niet een bevel, maar een (schuine) rand of lijst.--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.