Date: prev next · Thread: first prev next last


Op dinsdag 27 november 2012 09:29:10 schreef Joren De Cuyper:
Inderdaad. Heb wat te snel willen zijn denk ik. Kees had het net ook
opgemerkt.

Bedankt voor jullie feedback. Ik pas het aan :)!

Ik heb nog het nodige commentaar van Jaap Woldringh gekregen:
----------------- commentaar van Jaap Woldringh ------------------
Hallo Freek,

Hierbij librelogo_opdrachten.odt, met een aantal suggesties voor de 
vertaling van opdrachten in librelogo. Dit moet naast het document 
worden gelezen voor KTurtle.

Het zijn maar suggesties. O.a. Mitre of miter is verstek, de hoek 
waaronder twee randen bij elkaar komen, zoals in een verstekzaag, voor 
het maken van lijsten of plinten.

Miter box & Print.), an apparatus for guiding a
 handsaw at the proper angle in making a miter joint; esp.,
 a wooden or metal trough with vertical kerfs in its
 upright sides, for guides.

een andere vertaling is:

Miter Mi"ter, Mitre Mi"tre, n. [F. mitre, fr. L. mitra
 headband, turban, Gr. ?.]
 1. A covering for the head, worn on solemn occasions by
 bishops and other church dignitaries. It has been made in
 many forms, the present form being a lofty cap with two
 points or peaks. --Fairholt.
 [1913 Webster]

dus de mijter van o.a. Sinterklaas, maar dat is hier denk ik niet van 
toepassing 


En opdrachten moeten natuurlijk als opdrachten worden vertaald, dus niet 
in de vorm van een bijvoeglijk naamwoord.

Voorbeeld:

FILL = gevuld       moet zijn:  invullen (gevuld is de vertaling 
van FILLED, en dat staat er niet).

Nou, ik hoop dat ik hier wat nuttig ben geweest, en dat ik tzt de 
definitieve versie krijg, zodat ik die kan gebruiken voor KTurtle.

Groeten,

Jaap
-------------------- einde commentaar van Jaap Woldringh -------------
-------------------- bestand librelogo_opdrachten.odt ----------------
Opdrachten bij LibreLogo
(opdrachten moeten ook als opdrachten worden vertaald!)
Beschouw ook de opdrachten van KTurtle in afzonderlijk document,
Zou fijn zijn als die in beide programma's met elkaar overeenkomen :)

# turtle graphics 

FORWARD = forward|fd 
FORWARD = vooruit|vu 
BACKWARD = back|bk 
BACKWARD = achteruit|au 
TURNLEFT = left|turnleft|lt 
TURNLEFT = links|draailinks|dl 
TURNRIGHT = right|turnright|rt 
TURNRIGHT = rechts|draairechts|dr 
PENUP = penup|pu 
PENUP = penomhoog|ph              penop
PENDOWN = pendown|pd
PENDOWN = penomlaag|pl             penneer
HOME = home               thuis
POINT = point 
POINT = punt 
CIRCLE = circle 
CIRCLE = cirkel 
ELLIPSE = ellipse 
ELLIPSE = ellips 
SQUARE = square 
SQUARE = vierkant 
RECTANGLE = rectangle 
RECTANGLE = rechthoek 
LABEL = label
LABEL = label                  tekst
PENCOLOR = pencolor|pencolour|linecolor|pc 
PENCOLOR = penkleur|lijnkleur|pk            penkleur
ANY = any 
ANY = elke 
PENWIDTH = pensize|penwidth|linewidth 
PENWIDTH = pengrootte|pendikte|penbreedte    pendikte
PENSTYLE = penstyle|linestyle 
PENSTYLE = penstijl|lijnstijl|lijnopmaak        penstijl
PENJOINT = penjoint|linejoint      ??? 

NONE = none 
NONE = geen 
BEVEL = bevel 
BEVEL = verbonden                    rand
MITER = miter 
MITER = snijdend                    verstek
ROUNDED = round 
ROUNDED = rond|afgerond                 rond
SOLID = solid              
SOLID = vol 
DASH = dashed 
DASH = streepjes|gestreept 
DOTTED = dotted 
DOTTED = stippellijn 
CLOSE = close 
CLOSE = sluiten 
FILL = fill 
FILL = gevuld                  invullen
FILLCOLOR = fillcolor|fillcolour|fc 
FILLCOLOR = vullingskleur|vk          invulkleur           
 
FILLSTYLE = fillstyle 
FILLSTYLE = vulling               vulstijl
FONTCOLOR = fontcolor|textcolor|textcolour 
FOUTNCOLOR = letterkleur|tekstkleur       tekstkleur 
FONTHEIGHT = fontsize|textsize|textheight 
FONTHEIGHT = lettergrootte|tekstgrootte|teksthoogte 
FONTWEIGHT = fontweight 
FONTWEIGHT = letterdikte|tekstdikte 
FONTSTYLE = fontstyle 
FONTSTYLE = tekststijl|letterstijl 
BOLD = bold 
BOLD = vet 
ITALIC = italic 
ITALIC = schuin 
UPRIGHT = upright|normal 
UPRIGHT = rechtop|normaal 
NORMAL = normal 
NORMAL = normaal 
FONTFAMILY = fontfamily 
FONTFAMILY = tekstfamilie 
CLEARSCREEN = clearscreen|cs 
CLEARSCREEN = schermleegmaken|sl        schoon
TEXT = text 
TEXT = tekst 
HIDETURTLE = hideturtle|ht|hideme    verberg 
SHOWTURTLE = showturtle|st|showme    toon
POSITION = position|pos|setpos     positie
POSITION = positie|pos|setpos 
HEADING = heading|setheading|seth
HEADING = kop|setkop|setk            richting
PAGESIZE = pagesize 
PAGESIZE = paginagrootte 
GROUP = picture|pic           ??
GROUP = afbeelding|afb             ?? 

# control structures 

TO = to 
TO = tot 
END = end 
END = einde 
STOP = stop 
STOP = stop 
REPEAT = repeat|forever 
REPEAT = herhaal|vooraltijd           herhaal
REPCOUNT = repcount           keerherhaal (??)
BREAK = break
BREAK = afbreken                    breekaf
CONTINUE = continue
CONTINUE = verdergaan              doorgaan
WHILE = while              zolang
FOR = for 
FOR = voor 
IN = in 
IN = in 
IF = if 
IF = als 
OUTPUT = output 
OUTPUT = output|uitgave                 uitvoer
LEFTSTRING = âEURoe|âEUR~        ?? linksstr
RIGHTSTRING = âEUR?|âEUR^(TM)  ?? rechtsstr 
TRUE = true 
TRUE = waar 
FALSE = false 
FALSE = onwaar 
NOT = not 
NOT = niet 
AND = and 
AND = en 
OR = or 
OR = of 
INPUT = input 
INPUT = input|ingave              invoer
PRINT = print 
PRINT = print|afdrukken                 drukaf
SLEEP = sleep 
SLEEP = slaap                  ?? nietsdoen
GLOBAL = global 
GLOBAL = globaal 

# functions 
RANDOM = random 
RANDOM = random|willekeurig 

INT = int                    opm.: inderdaad zo laten:
INT = int|integer                    int, float, str
FLOAT = float 
FLOAT = float 
STR = str 
STR = str|string 
SQRT = sqrt 
SQRT = sqrt|vierkantswortel|vw             wortel (zonder 
toevoeging is wortel
SIN = sin                            standaard 
vierkantswortel)
SIN = sin 
COS = cos 
COS = cos 
ROUND = round                  rondaf
ROUND = rond 
ABS = abs 
COUNT = count                  aantal
COUNT = tel 
SET = set 
SET = set|instellen                   stelin
RANGE = range 
RANGE = range|bereik 
LIST = list 
LIST = lijst 
TUPLE = tuple              tupel
SORTED = sorted
SORTED = gesorteerd               sorteer 
RESUB = sub 
RESEARCH = search 
RESEARCH = zoek                     ???
REFINDALL = findall 
REFINDALL = zoekalle              ???
MIN = min 
MIN = min 
MAX = max 
MAX = max 

PI = pi|ÏEUR                  PI

# measurement 
DECIMAL = . 
DECIMAL = .                   DECIMAAL=.
DEG = ° 
DEG = °                         GR= ° of GRADEN = °
HOUR = h                     UUR=h
HOUR = h 
MM = mm 
MM = mm 
CM = cm 
CM = cm 
PT = pt 
PT = pt 
INCH = in|" 
INCH = in|" 

# color codes 

INVISIBLE = invisible 
INVISIBLE = onzichtbaar 
BLACK = black 
BLACK = zwart 
SILVER = silver 
SILVER = zilver 
GRAY = gray|grey 
GRAY = grijs 
WHITE = white 
WHITE = wit 
MAROON = maroon 
MAROON = kastanjebruin 
RED = red 
RED = rood 
PURPLE = purple 
PURPLE = paars 
FUCHSIA = fuchsia|magenta 
FUCHSIA = fuchsia|foksia 
GREEN = green 
GREEN = groen 
LIME = lime 
LIME = limoen 
OLIVE = olive 
OLIVE = olijfgroen 
YELLOW = yellow 
YELLOW = geel 
NAVY = navy 
NAVY = navyblauw 
BLUE = blue 
BLUE = blauw 
TEAL = teal 
TEAL = groenblauw|blauwgroen 
AQUA = aqua|cyan 
AQUA = water|cyaan 
PINK = pink 
PINK = roos 
TOMATO = tomato 
TOMATO = tomaat 
ORANGE = orange 
ORANGE = oranje 
GOLD = gold 
GOLD = goud 
VIOLET = violet 
VIOLET = violet 
SKYBLUE = skyblue 
SKYBLUE = hemelblauw 
CHOCOLATE = chocolate 
CHOCOLATE = chocolade 
BROWN = brown 
BROWN = bruin 

# messages 

ERROR = Error (in line %s) 
ERROR = Error (op lijn %s)               ERROR is FOUT
ERR_ZERODIVISION = Division by zero.  Line is regel (lijn is veel gemaakte 
vertaalfout)
ERR_ZERODIVISION = Deling door nul. 
ERR_NAME = Unknown name: âEUR~%sâEUR?. 
ERR_NAME = Onbekende naam:           naam onbekend
ERR_ARGUMENTS = %s takes %s arguments (%s given). 
ERR_ARGUMENTS = %s neemt %s argumenten (%s gegeven). 
        Beter (denk ik) is:  voor %s zijn %s argumenten nodig (%s 
gegeven).
ERR_BLOCK = Error (extra or missing spaces at brackets?) 
ERR_BLOCK = Error (extra of ontbrekende spaties bij haakjes?) 
ERR_KEY = Unknown element: %s 
ERR_KEY = Onbekend element: %s 
ERR_INDEX = Index out of range. 
ERR_INDEX = Index buiten het bereik. 

ERR_STOP = Program terminated: 
ERR_STOP = programma beëindigd: 
ERR_MAXRECURSION = maximum recursion depth (%d) exceeded. 
ERR_MAXRECURSION = maximale recursiediepte (%d) overschreden. 
ERR_MEMORY = not enough memory. 
ERR_MEMORY = niet genoeg geheugen. 
-------------------- einde bestand librelogo_opdrachten.odt --------------- 
vr.gr.

Freek de Kruijf


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.