Date: prev next · Thread: first prev next last


Hai Freek,

Een opmerking: heading is hier de richting waarin de schildpad gaat. 
Staat niet in mijn woordenboek, maar is in de zeevaart heel 
gebruikelijk. The ship's heading East. Staat ook niet in het woordenboek 
op het internet, dus is het niet zo gek als men dit niet weet. What's 
your heading? 256 Sir. Loods en roerganger.

Is inderdaad een bekende term in de zeevaart en staat voor "koers".

In de wereld van tekstschrijvers is de gebruikelijke vertaling voor
dezelfde term "titel" of "kopregel".

en elders: bevel is niet een bevel, maar een (schuine) rand of lijst.

Ha, da's een term die ik in mijn hobby (houtbewerking) inderdaad veel
tegenkom. In de literatuur wordt dat meestal vertaald als "afgeschuinde
rand". Heb het voor de zekerheid even in de Van Dale opgezocht en daar
staat een gelijksoortige vertaling.

Grx HdV-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.