Date: prev next · Thread: first prev next last


Op dinsdag 27 november 2012 09:29:10 schreef Joren De Cuyper:

Het KTurtle programma van KDE is een soortgelijk programma en de vertaler 
daarvan, Jaap Woldringh, heeft een lijst met door hem gebruikte vertalingen in 
een odt-document.

Ik kan het niet bijvoegen omdat bijlagen niet doorgestuurd worden door de e-
maillijst. Maar als je me een persoonlijk mailtje stuurt dan kan ik dat 
persoonlijk opsturen.

-- 
vr.gr.

Freek de Kruijf


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.