Date: prev next · Thread: first prev next last
----- Oorspronkelijk e-mail -----
Van: "Freek de Kruijf" <f.de.kruijf@gmail.com>
Aan: discuss@nl.libreoffice.org
Verzonden: Dinsdag 27 november 2012 12:21:16
Onderwerp: Re: [nl-discuss] Pootle vertaling LibreLogo commando's

Op dinsdag 27 november 2012 09:29:10 schreef Joren De Cuyper:

Alvast twee opmerkingen van Jaap Woldringh.

HEADING = heading|setheading|seth

HEADING = kop|setkop|setk 

Een opmerking: heading is hier de richting waarin de schildpad gaat. 
Staat niet in mijn woordenboek, maar is in de zeevaart heel 
gebruikelijk. The ship's heading East. Staat ook niet in het woordenboek 
op het internet, dus is het niet zo gek als men dit niet weet. What's 
your heading? 256 Sir. Loods en roerganger.

en elders: bevel is niet een bevel, maar een (schuine) rand of lijst.

-- 
vr.gr.


Freek de Kruijf

Bedankt voor je toevoeging. Dat (zeevaart)begrip is me inderdaad bekend (films zijn dan toch nog 
leerrijk ;-) ).

Van het woord 'bevel' heb ik vertaald door in de woordenlijst van Leo Moons te gaan kijken op 
ODFauthors (
Woordenlijst Engels - Nederlands (2011-12-09) — door Leo Moons — Laatste wijziging: 09-12-2011 20:52
  Veel gebruikte woorden voor vertaling van gebruikersinterface en handleidingen). Daar staat de 
volgende vertalingen:
Line joint bevel        Samenkomende lijnen, verbonden
Line joint miter        Samenkomende lijnen, snijdend
Line joint round        Samenkomende lijnen, rond
Daarom had ik deze vertaling voor bevel gebruikt; ook omdat die miter en round terugkwamen leek mij 
dit wel zeer hard overeen te komen.
Groet
Joren

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.