Date: prev next · Thread: first prev next last
 

From: f.de.kruijf@gmail.com
To: discuss@nl.libreoffice.org
Subject: Re: [nl-discuss] Stukkie vertalen? Re: [libreoffice-l10n] translation of mailing list 
texts
Date: Mon, 10 Oct 2011 10:37:08 +0200

On maandag 10 oktober 2011 07:47:35 Kees Kriek wrote:
Ga ik eens naar kijken.

In jouw geval moest ik heel erg zoeken naar waar jouw antwoord op sloeg en dus 
was dat de aanleiding om die enkele keer per jaar dat ik dit doe hier op te 
reageren. Fijn dat je het zo sportief opvat.
 
Ja, ik snap nu ook dat het zoeken is waar ik dan op gereageerd had.
Dank je voor de uitleg.
Je bent nooit te oud om te leren ;-)

Ik zie trouwens vele anderen die zoals mij aan "top posting" doen

Maar.... slechte gewoontes van anderen hoef je niet na te volgen.
 
Dat is zeker waar.
 
Groeten, kees

-- 
vr.gr.

Freek de Kruijf

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

                     
-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.