Date: prev next · Thread: first prev next last


On zondag 9 oktober 2011 15:01:50 Kees Kriek wrote:
Das gewoon een leeg mailtje daarheen sturen toch?

Hallo Kees,

Als je de anderen op een e-maillijst, zoals deze, een plezier wilt doen, 
bekijk dan eens de regels voor het meedoen aan dit soort lijsten.

Een van die regels is dat je weghaalt uit een mailtje wat je beantwoord, wat 
niet relevant is voor jouw antwoord.

En zet dat antwoord dan onder het gedeelte waar je op antwoord. Nu gebruik je 
wat in het jargon heet "top posting". Iedereen op de lijst moet nu erg veel 
moeite doen om te begrijpen waar jouw antwoord op slaat. Als je die regels 
gebruikt dan verknoei je geen tijd van de lezer of de lezer gooit je bericht 
na een paar seconden weg omdat het te veel moeite kost het te begrijpen en dat 
was toch niet jouw bedoeling.

Die regels zijn bijvoorbeeld te vinden, helaas in het Engels, op
http://en.opensuse.org/openSUSE:Mailing_list_netiquette

-- 
vr.gr.

Freek de Kruijf

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.