Date: prev next · Thread: first prev next last
2017 Archives by date, by thread · List index


Hallo Aleidus,

Ter verduidelijking van de oplossing hieronder even een voorbeeld, waarbij Automatisch berekenen 
aan moet staan (zie Gegevens > Berekenen, selecteer Automatisch berekenen).
Op blad 1 staan alle persoonsgegevens, zoals vlts, vvgsls, naam, adres, telnr, rekeningnummer 
enz.(kolom A t/m ?) met op alle bladen op rij 1 de kolomtitels (vrlts, vvgsls, naam enz.)
Op blad 2 moet een telefoonlijst komen met in kolom A t/m C (naamgegevens) en kolom D telnr
Op blad 3 moet een betaallijst komen met in kolom A t/m C (naamgegevens en kolom D het bedrag, 
kolom E rekeningnummer

Voor de telefoonlijst:
Ga naar blad 2, kolom A2 en plaats het =teken in deze cel.
Klik met de muisaanwijzer op Blad1 en selecteer cel A2 en druk op Enter
Selecteer op blad2 nu cel A2 en plaats het =teken in deze cel
Klik met de muisaanwijzer op Blad1 en selecteer cel B2 en druk op Enter
Selecteer op blad2 nu cel B2 en plaats het =tekens in deze cel
Klik met de muisaanwijzer op Blad1 en selecteer cel C2 en druk op Enter
Selecteer op blad2 nu cel C2 en plaats het =teken in deze cel
Klik met de muisaanwijzer op Blad1 en selecteer cel G2 (de cel waar het telnr in staat) en druk op 
Enter
    Opmerking: Indien de cellen in de kolommen of rijen aaneensluitend zijn, kunnen de gegevens 
ook     gekopieerd worden. Er van uitgaande dat de naamgegevens in kolom A t/m C staan. Dan kan 
je nadat    de voorletters in cel A2 op blad2 zijn aangebracht als hierboven beschreven cel A2 
op blad2 kopiëren  door deze cel te selecteren, rechtsonder in de cel staat een vierkant blokje 
waar je met de   muisaanwijzer naar toegaat, de muisaanwijzer verandert als je op dat blokje 
staat van vorm (de vorm   is afhankelijk van het besturingssysteem dat gebruikt wordt). Versleep 
nu met ingedrukte    linkermuisknop 2 cellen naar rechts en de gegevens zijn geplaatst in de 
cellen B2 en C2 en de  formules in de formulebalk zijn daarop aangepast.

Het maken van de betaallijst gaat op analoge wijze. Hierbij is het bedrag en de datum variabele 
gegevens en zullen niet opgenomen zijn op blad1 en zullen dus handmatig op blad 3 aangebracht 
moeten worden.

Hopelijk helpt bovenstaande uitleg bij het verhelpen van je probleem.

Met vriendelijke groet,
Henk van der Burg

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Aleidus Aalderink [mailto:aleidus@xs4all.nl] 
Verzonden: donderdag 9 februari 2017 13:05
Aan: users@nl.libreoffice.org
Onderwerp: Re: [nl-users] Calc hoofdblad met gegeven en modelbladen voor bepaalde uitvoer

Kees,

Bedankt voor info. Als ik goed lees dan maakt het uit in welke richting je koppelt. Ik heb het 
namelijk horizontaal naar de werkbladen gekoppeld en dat zou andersom moeten zijn van de werkbladen 
naar het hoofdblad begrijp ik uit je antwoord. Daarmee zou het probleem opgelost moeten zijn.

Graag even een bevestiging en bedankt,

AleidusOp 09-02-17 om 12:13 schreef Kees Kriek:
Hi Aleidus

Ik weet niet hoe je de bladen aan elkaar gekoppeld hebt, maar het 
beste kun je brongegevens op aparte tabbladen zetten en dan één 
algemeen blad maken waar je met horizontaal zoeken de gegevens aan 
elkaar koppelt. Dan zou dit probleem niet meer moeten voorkomen.

Groeten, Kees

Op 9 februari 2017 om 09:35 schreef Aleidus Aalderink <aleidus@xs4all.nl>:

Beste mensen,

Voor vrijwilligersorganisatie gebruik ik Cals met de een werkblad 
waar alle gegevens bij wordt gehouden zoals uitgebreide NAW gegevens. 
De werkbladen daar achter kan een telefoonlijst, Betaallijst enz. 
worden gemaakt op basis van uitgebreide NAW gegevens. Als ik nu de 
uitgebreide NAW gegevens bijwerkt blijkt de daaraan gekoppelde bladen 
niet wordt bijgewerkt. Zo moest ik een regel verwijderen wat tot 
gevolg had dat de werkbladen een fout melding gaf dat de regel niet meer bestaat.
Hoe kan ik de oplossing vinden als de uitgebreide NAW gegevens wordt 
gewijzigd of verwijderderd de daaraan gekoppelde werkbladen wordt 
bijgewerkt.

Ben benieuwd hoe je dit kan oplossen.

Bedankt,

Aleidus

--
Unsubscribe instructions: E-mail to 
users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: 
http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot 
be deleted--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.