Date: prev next · Thread: first prev next last
2017 Archives by date, by thread · List index


Wat je ook kunt doen is de rij niet verwijderen, maar leeg maken.
Daarna de gegevens opnieuw sorteren en alles staat weer netjes en de
verwijzingen blijven ook in tact.

Groeten, Kees

Op 10 februari 2017 om 14:13 schreef Lamont J <julabou@skynet.be>:

Hallo Aleidus
suggestie voor tussenoplossing :is niet perfect maar volmaaktheid is
blijkbaar niet van deze wereld
voeg een kolom toe op uw eerste blad en zet daar zzzzzz in als je de lijn
wil verwijderen
sorteer nadien de lijst zo dat DIE lijn dan netjes achteraan komt te staan
Alternatief kan je ook in de naam-kolom "zzzzzzzzzzz" schrijven de kans
dat je een klant/vriend ...hebt die ZO heet is klein.........
Dat maakt je lijst wat langer maar de meeste lijsten zijn ook geen 100000
lijnen lang, dus dat kan de pret niet storen
de aparte kolom heeft WEL het voordeel dat je in de naam)kolom nog altijd
kan zien wie je naar achteraan geschopt hebt
Namen verwijderen uit tabellen is Altijd een gevaarlijke zaak tenzij je
die alleen via "INDEX" aanspreekt :die pikt gewoon de gegevens op van lijn
X ,kolom Y eens je met formules werkt is er STR.. aan de knikker
groetjes
Julien

-----Oorspronkelijk bericht----- From: Aleidus Aalderink
Sent: Friday, February 10, 2017 1:20 AM
To: users@nl.libreoffice.org
Subject: Re: [nl-users] Calc hoofdblad met gegeven en modelbladen voor
bepaalde uitvoer


Beste Henk,

Bedankt voor de wijze van uitleg. Alleen ik heb het anders opgesteld met
dezelfde resultaat door de code in te vullen wat ook werkt.

Op blad 1 heb ik de kolommen:

Naam, tussenvoegsel, voorl, Voornaam, straat,huisnr, Postcode, Plaats,
Mobiel, email,geboren dd, huwelijk dd

Op blad twee heb ik een presentielijst waar de namen in kolom c als volg
is gedefinieerd:

='AOW lijst'.C2&" "&'AOW lijst'.B2&" "&'AOW lijst'.A2

voorl, tussenvoegsel, Naam

Dit geeft de naam in andere volgorde weer voor een presentielijst.

Hier gaat het mis als ik de regel uit blad A1 verwijderd. Zo te zien mag
ik geen regel verwijderen maar alleen de inhoud zodat een blanco over
blijft en dat wil ik niet.

Kortom alles wat ik A-blad corrigeer moet door worden gegeven naar de
achterliggende bladen. De optie automatisch berekenen was aangevinkt.

De vraag blijft hoe krijg ik de los ik het updaten van de achterliggende
bladen op.

Misschien is dit via een macro op te lossen waar ik weinig kaas van heb
gegeten.

Graag zie ik de reacties tegemoet,

Met vriendelijke groet,

Aleidus


Op 09-02-17 om 14:07 schreef H.C. van der Burg:

Ter verduidelijking van de oplossing hieronder even een voorbeeld,
waarbij Automatisch berekenen aan moet staan (zie Gegevens > Berekenen,
selecteer Automatisch berekenen).
Op blad 1 staan alle persoonsgegevens, zoals vlts, vvgsls, naam, adres,
telnr, rekeningnummer enz.(kolom A t/m ?) met op alle bladen op rij 1 de
kolomtitels (vrlts, vvgsls, naam enz.)
Op blad 2 moet een telefoonlijst komen met in kolom A t/m C
(naamgegevens) en kolom D telnr
Op blad 3 moet een betaallijst komen met in kolom A t/m C (naamgegevens
en kolom D het bedrag, kolom E rekeningnummer

Voor de telefoonlijst:
Ga naar blad 2, kolom A2 en plaats het =teken in deze cel.
Klik met de muisaanwijzer op Blad1 en selecteer cel A2 en druk op Enter
Selecteer op blad2 nu cel A2 en plaats het =teken in deze cel
Klik met de muisaanwijzer op Blad1 en selecteer cel B2 en druk op Enter
Selecteer op blad2 nu cel B2 en plaats het =tekens in deze cel
Klik met de muisaanwijzer op Blad1 en selecteer cel C2 en druk op Enter
Selecteer op blad2 nu cel C2 en plaats het =teken in deze cel
Klik met de muisaanwijzer op Blad1 en selecteer cel G2 (de cel waar het
telnr in staat) en druk op Enter
Opmerking: Indien de cellen in de kolommen of rijen aaneensluitend zijn,
kunnen de gegevens ook gekopieerd worden. Er van uitgaande dat de
naamgegevens in kolom A t/m C staan. Dan kan je nadat de voorletters in
cel  A2 op blad2 zijn aangebracht als hierboven beschreven cel A2 op blad2
kopiƫren door deze cel te selecteren, rechtsonder in de cel staat een
vierkant blokje waar je met de muisaanwijzer naar toegaat, de muisaanwijzer
verandert als je op dat blokje staat van vorm (de vorm is afhankelijk van
het besturingssysteem dat gebruikt wordt). Versleep nu met ingedrukte
linkermuisknop 2 cellen naar rechts en de gegevens zijn geplaatst in de
cellen B2 en C2 en de formules in de formulebalk zijn daarop aangepast.

Het maken van de betaallijst gaat op analoge wijze. Hierbij is het bedrag
en de datum variabele gegevens en zullen niet opgenomen zijn op blad1 en
zullen dus handmatig op blad 3 aangebracht moeten worden.--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.