Date: prev next · Thread: first prev next last
2017 Archives by date, by thread · List index


Beste mensen,

Voor vrijwilligersorganisatie gebruik ik Cals met de een werkblad waar alle gegevens bij wordt gehouden zoals uitgebreide NAW gegevens. De werkbladen daar achter kan een telefoonlijst, Betaallijst enz. worden gemaakt op basis van uitgebreide NAW gegevens. Als ik nu de uitgebreide NAW gegevens bijwerkt blijkt de daaraan gekoppelde bladen niet wordt bijgewerkt. Zo moest ik een regel verwijderen wat tot gevolg had dat de werkbladen een fout melding gaf dat de regel niet meer bestaat. Hoe kan ik de oplossing vinden als de uitgebreide NAW gegevens wordt gewijzigd of verwijderderd de daaraan gekoppelde werkbladen wordt bijgewerkt.

Ben benieuwd hoe je dit kan oplossen.

Bedankt,

Aleidus

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.