Date: prev next · Thread: first prev next last
2017 Archives by date, by thread · List index


Rijnsburg, donderdag 9 februari 2017

Geachte "LibreOffice" gebruikers,

Ik kom volgende verschil tegen in het zelfde document in versie
5.2.5.1. Hier te downloaden als PDF
<https://drive.google.com/file/d/0B_KxxxP2us0mN1ZxLTRBTUIxOTA/view?usp=sharing>.
Dit is het document zoals het al jaren gebruikt wordt en er uit zou
moeten zien.
En hier te downloaden als versie 5.3.0.3 PDF-bestand
<https://drive.google.com/file/d/0B_KxxxP2us0mWnJwQlJuaHc5dnc/view?usp=sharing>.
Hier kloppen de marges ineens niet meer.
Hier vindt je het orginele ODT bestand om te testen
<https://drive.google.com/file/d/0B_KxxxP2us0mMlZ3V29EMnZMNTQ/view?usp=sharing>.

Het lijkt er op dat LibreOffice in de versie 5.3 de marges bij de
gebruikte tabel niet meeneemt in de opmaak van het document. Ik kwam
dit ook tegen in de marges met een afbeelding waarbij rare dingen
gebeuren.
Ik heb uiteraard al gekeken op <https://bugs.documentfoundation.org>
maar kon daar met de zoek term writer en margin nog niets vinden over
mijn probleem.
Zijn er meer gebruikers die dit probleem tegen komen of heeft het te
maken met hoe onze documenten zijn gemaakt?

Het probleem doet zich bij mij voor op alle documenten waarin een
tabel gebruikt wordt en dat zou inhouden dat we alle sjablonen moeten
gaan aanpassen, daar heb ik weining zin in!!!

Met vriendelijke groet,

Piet Jan Koeleman.


-- 
Elektrotechniek, een vak met spanning.
http://www.jkoeleman.nl
-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.