Date: prev next · Thread: first prev next last
2017 Archives by date, by thread · List index


Beste Piet Jan,

P.J. Koeleman wrote on 09-02-17 09:30:

Ik kom volgende verschil tegen in het zelfde document in versie
...

Dank voor uitleg en voorbeelddocument.

Het lijkt er op dat LibreOffice in de versie 5.3 de marges bij de
gebruikte tabel niet meeneemt in de opmaak van het document.

Ik zie het verschil niet op mijn systeem met 5.2.4.2 / 5.3.0.3 / daily.
Linux 64 bits. (Zie bijlagen in CC)

Ik kwam dit ook tegen in de marges met een afbeelding waarbij rare dingen
gebeuren.

Er is iets veranderd met behandeling van witruimte rond opmaakprofielen.
zie https://bugs.documentfoundation.org/show_bug.cgi?id=104220
en die is weer gerelateerd aan
https://bugs.documentfoundation.org/show_bug.cgi?id=41542 en
https://bugs.documentfoundation.org/show_bug.cgi?id=33041

Mogelijk is dat het probleem?
Comment 3 in bug 104220 geeft aan hoe het kan worden opgelost.

Ik heb uiteraard al gekeken op <https://bugs.documentfoundation.org>
maar kon daar met de zoek term writer en margin nog niets vinden over
mijn probleem.

Zo nee: graag een bug aanmaken.

Zijn er meer gebruikers die dit probleem tegen komen of heeft het te
maken met hoe onze documenten zijn gemaakt?

Het probleem doet zich bij mij voor op alle documenten waarin een
tabel gebruikt wordt en dat zou inhouden dat we alle sjablonen moeten
gaan aanpassen, daar heb ik weining zin in!!!

Als het een probleem is, zou je het met een macro kunnen doen.

vr. groeten,
Cor


-- 
Cor Nouws
GPD key ID: 0xB13480A6 - 591A 30A7 36A0 CE3C 3D28  A038 E49D 7365 B134 80A6
- vrijwilliger http://nl.libreoffice.org
- volunteer http://www.libreoffice.org
- The Document Foundation Membership Committee Member

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.