Date: prev next · Thread: first prev next last
2017 Archives by date, by thread · List index


Beste Henk,

Bedankt voor de wijze van uitleg. Alleen ik heb het anders opgesteld met dezelfde resultaat door de code in te vullen wat ook werkt.

Op blad 1 heb ik de kolommen:

Naam, tussenvoegsel, voorl, Voornaam, straat,huisnr, Postcode, Plaats, Mobiel, email,geboren dd, huwelijk dd

Op blad twee heb ik een presentielijst waar de namen in kolom c als volg is gedefinieerd:

='AOW lijst'.C2&" "&'AOW lijst'.B2&" "&'AOW lijst'.A2

voorl, tussenvoegsel, Naam

Dit geeft de naam in andere volgorde weer voor een presentielijst.

Hier gaat het mis als ik de regel uit blad A1 verwijderd. Zo te zien mag ik geen regel verwijderen maar alleen de inhoud zodat een blanco over blijft en dat wil ik niet.

Kortom alles wat ik A-blad corrigeer moet door worden gegeven naar de achterliggende bladen. De optie automatisch berekenen was aangevinkt.

De vraag blijft hoe krijg ik de los ik het updaten van de achterliggende bladen op.

Misschien is dit via een macro op te lossen waar ik weinig kaas van heb gegeten.

Graag zie ik de reacties tegemoet,

Met vriendelijke groet,

Aleidus


Op 09-02-17 om 14:07 schreef H.C. van der Burg:
Ter verduidelijking van de oplossing hieronder even een voorbeeld, waarbij Automatisch berekenen aan 
moet staan (zie Gegevens > Berekenen, selecteer Automatisch berekenen).
Op blad 1 staan alle persoonsgegevens, zoals vlts, vvgsls, naam, adres, telnr, rekeningnummer 
enz.(kolom A t/m ?) met op alle bladen op rij 1 de kolomtitels (vrlts, vvgsls, naam enz.)
Op blad 2 moet een telefoonlijst komen met in kolom A t/m C (naamgegevens) en kolom D telnr
Op blad 3 moet een betaallijst komen met in kolom A t/m C (naamgegevens en kolom D het bedrag, 
kolom E rekeningnummer

Voor de telefoonlijst:
Ga naar blad 2, kolom A2 en plaats het =teken in deze cel.
Klik met de muisaanwijzer op Blad1 en selecteer cel A2 en druk op Enter
Selecteer op blad2 nu cel A2 en plaats het =teken in deze cel
Klik met de muisaanwijzer op Blad1 en selecteer cel B2 en druk op Enter
Selecteer op blad2 nu cel B2 en plaats het =tekens in deze cel
Klik met de muisaanwijzer op Blad1 en selecteer cel C2 en druk op Enter
Selecteer op blad2 nu cel C2 en plaats het =teken in deze cel
Klik met de muisaanwijzer op Blad1 en selecteer cel G2 (de cel waar het telnr in staat) en druk op 
Enter
    Opmerking: Indien de cellen in de kolommen of rijen aaneensluitend zijn, kunnen de gegevens 
ook     gekopieerd worden. Er van uitgaande dat de naamgegevens in kolom A t/m C staan. Dan kan 
je nadat    de voorletters in cel A2 op blad2 zijn aangebracht als hierboven beschreven cel A2 
op blad2 kopiƫren  door deze cel te selecteren, rechtsonder in de cel staat een vierkant blokje 
waar je met de   muisaanwijzer naar toegaat, de muisaanwijzer verandert als je op dat blokje 
staat van vorm (de vorm   is afhankelijk van het besturingssysteem dat gebruikt wordt). Versleep 
nu met ingedrukte    linkermuisknop 2 cellen naar rechts en de gegevens zijn geplaatst in de 
cellen B2 en C2 en de  formules in de formulebalk zijn daarop aangepast.

Het maken van de betaallijst gaat op analoge wijze. Hierbij is het bedrag en de datum variabele 
gegevens en zullen niet opgenomen zijn op blad1 en zullen dus handmatig op blad 3 aangebracht 
moeten worden.


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.