Date: prev next · Thread: first prev next last
2017 Archives by date, by thread · List index


Op 9 februari 2017 om 13:04 schreef Aleidus Aalderink <aleidus@xs4all.nl>:

Kees,

Bedankt voor info. Als ik goed lees dan maakt het uit in welke richting je
koppelt. Ik heb het namelijk horizontaal naar de werkbladen gekoppeld en
dat zou andersom moeten zijn van de werkbladen naar het hoofdblad begrijp
ik uit je antwoord. Daarmee zou het probleem opgelost moeten zijn.


Ik denk dat we langs elkaar heen 'praten' maar hetzelfde bedoelen.
Je zoekt horizontaal vanuit het doel naar de bron. Dus van het verzamelblad
naar de werkbladen waar de brongegevens staan. Je moet dan wel een
gemeenschappelijk kenmerk van de werkbladen op het doelblad hebben staan
wat dan het criterium van de zoekfunctie is.

Groet, Kees


Graag even een bevestiging en bedankt,

AleidusOp 09-02-17 om 12:13 schreef Kees Kriek:

Hi Aleidus

Ik weet niet hoe je de bladen aan elkaar gekoppeld hebt, maar het beste
kun
je brongegevens op aparte tabbladen zetten en dan één algemeen blad maken
waar je met horizontaal zoeken de gegevens aan elkaar koppelt. Dan zou dit
probleem niet meer moeten voorkomen.

Groeten, Kees

Op 9 februari 2017 om 09:35 schreef Aleidus Aalderink <aleidus@xs4all.nl
:

Beste mensen,

Voor vrijwilligersorganisatie gebruik ik Cals met de een werkblad waar
alle gegevens bij wordt gehouden zoals uitgebreide NAW gegevens. De
werkbladen daar achter kan een telefoonlijst, Betaallijst enz. worden
gemaakt op basis van uitgebreide NAW gegevens. Als ik nu de uitgebreide
NAW
gegevens bijwerkt blijkt de daaraan gekoppelde bladen niet wordt
bijgewerkt. Zo moest ik een regel verwijderen wat tot gevolg had dat de
werkbladen een fout melding gaf dat de regel niet meer bestaat.
Hoe kan ik de oplossing vinden als de uitgebreide NAW gegevens wordt
gewijzigd of verwijderderd de daaraan gekoppelde werkbladen wordt
bijgewerkt.

Ben benieuwd hoe je dit kan oplossen.

Bedankt,

Aleidus

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.