Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


Hubertus wrote on 04-12-15 08:13:
Cor Nouws schreef op 04/12/2015 om 08:07:
Hubertus wrote on 04-12-15 07:42:

Misschien. Het zou kunnen zijn dat bepaalde drivers bij Windows10 niet
OK zijn icm OpenGL. Maar dat is speculatief.

Misschien toch maar beter de LO4 installeren ?
De printproblemen zijn te voorkomen door OpenGL uit te zetten - zie de
andere mails. Dus ik zou zeggen: hoeft niet.
En je kunt altijd meerdere versies naast elkaar zetten:
  https://wiki.documentfoundation.org/Installing_in_parallel/nl

Dank voor het snelle antwoord Cor,
Ik kan daarmee verder : zal toch die LO4 nog maar even verder gebruiken.

Kun je vertellen waarom je dat kiest? Je maakt me nieuwsgierig..

dank, groet,

-- 
Cor Nouws
GPD key ID: 0xB13480A6 - 591A 30A7 36A0 CE3C 3D28  A038 E49D 7365 B134 80A6
- vrijwilliger http://nl.libreoffice.org
- volunteer http://www.libreoffice.org
- The Document Foundation Membership Committee Member

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.