Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


Hoi Ekrim,

Ekrem Koç wrote on 03-12-15 15:17:

Ik vraag me af waarom zijn sommige huidige opties zoals PDF
exporteren niet in een nieuwere versie van LO meegenomen?

Je vraag snap ik. Je krijgt als gebruiker inderdaad misschien het idee
dat plaatjes in PDF niet meer werkt. Het is echter wat ingewikkelder..
Het is denk ik ook een heel terechte vraag, en voor ieder nuttig om wat
achtergrondinfo te weten!

In de 5.0-lijn wordt gewerkt met openGL: een software-bibliotheek voor
het weergeven en handelen van vectorafbeeldingen.
  https://en.wikipedia.org/wiki/OpenGL
Die moet de oude OpenOffice.org code vervangen. Voordelen: moderner,
meer mogelijkheden, passend voor allerlei platformen en dus goed voor de
toekomst.
Probleem is wel, dat zo'n overstap problemen kan geven. Er zijn in een
vroeg stadium (bij de bèta en release kandidaten van 5.0) al tientallen
bugs verholpen. Maar er zijn er nog wel wat. Zoals de
print/exportproblemen op Windows (10? 64 bits).
Versie 5.0.3 was de eerste versie waarbij openGL standaard aanstond op
Windows (Extra > Opties > LibreOffice > Weergave ...)
Omdat de problemen hier nog niet zijn opgelost, staat het in versie
5.0.4 standaard weer uit :)

Moraal:
- ieder die een béétje tijd heeft om mee te testen voor de aankomende
5.1: doen! het is simpel. Zie
 https://wiki.documentfoundation.org/BugHunting_Session_5.1.0_Beta/nl#Wat_te_testen
- en ieder die geïnteresseerd is in de 5.0.4 release kandidaat 1: die
staat inmiddels hier
 http://nl.libreoffice.org/download/pre-releases/

vr. groeten,
Cor

-- 
Cor Nouws
GPD key ID: 0xB13480A6 - 591A 30A7 36A0 CE3C 3D28  A038 E49D 7365 B134 80A6
- vrijwilliger http://nl.libreoffice.org
- volunteer http://www.libreoffice.org
- The Document Foundation Membership Committee Member

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.