Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


Beste,

Blijkbaar komen er de laatste tijd veel vragen binnen omtrent zaken die in LO 5 niet goed werken.
Niet zelden blijkt dat de gebruikers met Windows 10 werken.

Vraag is dus of de problemen bij LO 5 te zoeken zijn dan wel bij Windows 10... Het zou me niet verbazen dat minstens een deel ervan bij Windows te vinden is....

'k heb net een nieuwe laptop gekocht en ik heb er een uitgekozen waarop Windows 7 Professional voor-geïnstalleerd is,
dan wéét ik dat alle randapparatuur én al mijn software werkt.

Over Windows 10 hoor ik meer problemen dan me lief is.
Denk ook aan de geschiedenis : welke versies van Windows werkten goed en welke niet ? Windows 10 is een versie die zoveel nieuwigheden bevat dat het bijna niet anders kon dan dat er veel problemen zouden zijn.
Dus wacht ik nog met de overstap naar die nieuwe Windows-versie.

Op de oude machine werk ik nog met de laatste versie van LO 4.
Ik vraag me nu af of de combinatie Windows 7 met (de nieuwste versie van) LO 5 ook problemen geeft, o.m. met die pdf-export...
Misschien toch maar beter de LO4 installeren ?

Alvast dank voor de info


     Hubertus (Bert) Verdonck

Hildering 70
_2290 Vorselaar_
0479993298
Cor Nouws schreef op 04/12/2015 om 00:12:
Hoi Ekrim,

Ekrem Koç wrote on 03-12-15 15:17:

Ik vraag me af waarom zijn sommige huidige opties zoals PDF
exporteren niet in een nieuwere versie van LO meegenomen?
Je vraag snap ik. Je krijgt als gebruiker inderdaad misschien het idee
dat plaatjes in PDF niet meer werkt. Het is echter wat ingewikkelder..
Het is denk ik ook een heel terechte vraag, en voor ieder nuttig om wat
achtergrondinfo te weten!

In de 5.0-lijn wordt gewerkt met openGL: een software-bibliotheek voor
het weergeven en handelen van vectorafbeeldingen.
   https://en.wikipedia.org/wiki/OpenGL
Die moet de oude OpenOffice.org code vervangen. Voordelen: moderner,
meer mogelijkheden, passend voor allerlei platformen en dus goed voor de
toekomst.
Probleem is wel, dat zo'n overstap problemen kan geven. Er zijn in een
vroeg stadium (bij de bèta en release kandidaten van 5.0) al tientallen
bugs verholpen. Maar er zijn er nog wel wat. Zoals de
print/exportproblemen op Windows (10? 64 bits).
Versie 5.0.3 was de eerste versie waarbij openGL standaard aanstond op
Windows (Extra > Opties > LibreOffice > Weergave ...)
Omdat de problemen hier nog niet zijn opgelost, staat het in versie
5.0.4 standaard weer uit :)

Moraal:
- ieder die een béétje tijd heeft om mee te testen voor de aankomende
5.1: doen! het is simpel. Zie
  https://wiki.documentfoundation.org/BugHunting_Session_5.1.0_Beta/nl#Wat_te_testen
- en ieder die geïnteresseerd is in de 5.0.4 release kandidaat 1: die
staat inmiddels hier
  http://nl.libreoffice.org/download/pre-releases/

vr. groeten,
Cor--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.