Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


er zijn meerdere redenen Cor

1. de keuze om nog een paar jaar onder Windows 7 (Professional) te blijven heeft vooral te maken met het gebrek aan duidelijkheid over de goede werking van (oude) randapparatuur in Windows 10 (mijn leverancier klaagt steen en been omtrent allerlei onvoorziene problemen bij zijn klanten die wel overstapten...), en zo mogelijk nog meer met de georganiseerde gegevensdiefstal (zo noem ik dat) van Microsoft.
Zij zijn nu in het zelfde bedje ziek als Google, Facebook, en nog anderen.
Weliswaar heb ik professioneel een Lindedin-profiel, maar daar publiceer ik geen privé-gegevens en al zeker geen contactgegeven van mijn (zakelijke) relaties (ook niet om personen op Linkedin op te zoeken). Dat is omdat ik niet alleen respect en aandacht heb voor en dus belang hecht aan mijn eigen privacy, maar ook voor die deze van alle andere mensen.

2. De keuze om nog wat verder te werken met LO 4 is ingegeven door de behoefte aan stabiliteit. Dat wat ik wil doen / moet doen lukt zeker met v4 maar misschien (nog) niet (meer) met LO5 : ik lees de vragen en antwoorden van andere gebruikers en als dat een probleem is wat ik liever niet tegen kom...
Zo bijvoorbeeld is het exporteren naar pdf voor mij erg belangrijk.
Ik heb niet altijd de tijd om uit te zoeken hoe iets in de nieuwe versie werkt, of waarom iets niet meer werkt : als ik een probleem tegenkom kan ik niet wachten tot het opgelost is via een nieuwe versie.

Een extra gegeven is de achterstand die het bijwerken van de handleidingen kent :-) . Zodra ik met pensioen ga - zo heb ik me voorgenomen - wil ik me voor dit laatste mee inzetten.

groetjes


     Hubertus (Bert) Verdonck

Hildering 70
_2290 Vorselaar_
0479993298
Op 11/12/2015 om 22:47 schreef Cor Nouws:
Hubertus wrote on 04-12-15 08:13:
Cor Nouws schreef op 04/12/2015 om 08:07:
Hubertus wrote on 04-12-15 07:42:

Misschien. Het zou kunnen zijn dat bepaalde drivers bij Windows10 niet
OK zijn icm OpenGL. Maar dat is speculatief.

Misschien toch maar beter de LO4 installeren ?
De printproblemen zijn te voorkomen door OpenGL uit te zetten - zie de
andere mails. Dus ik zou zeggen: hoeft niet.
En je kunt altijd meerdere versies naast elkaar zetten:
   https://wiki.documentfoundation.org/Installing_in_parallel/nl
Dank voor het snelle antwoord Cor,
Ik kan daarmee verder : zal toch die LO4 nog maar even verder gebruiken.
Kun je vertellen waarom je dat kiest? Je maakt me nieuwsgierig..

dank, groet,--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.