Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


Het zou natuurlijk kunnen dat de problemen met LibreOffice vooral voorkomen
in samenwerking met Windows10. Dat neemt niet weg dat Windows10 in de
toekomst meer en meer gebruikt gaat worden en dat het probleem dus in
LibreOffice opgelost moet worden. Simpelweg Windows10 de schuld geven is
niet de oplossing, want daar hebben we geen invloed op.

Op 4 december 2015 08:13 schreef Hubertus <hubertus.verdonck@telenet.be>:

Dank voor het snelle antwoord Cor,
Ik kan daarmee verder : zal toch die LO4 nog maar even verder gebruiken.


     Hubertus (Bert) Verdonck

Hildering 70
_2290 Vorselaar_
0479993298
Cor Nouws schreef op 04/12/2015 om 08:07:

Hubertus wrote on 04-12-15 07:42:

Blijkbaar komen er de laatste tijd veel vragen binnen omtrent zaken die
in LO 5 niet goed werken.
Niet zelden blijkt dat de gebruikers met Windows 10 werken.

Klopt.

Vraag is dus of de problemen bij LO 5 te zoeken zijn dan wel bij Windows
10...
Het zou me niet verbazen dat minstens een deel ervan bij Windows te
vinden is....

Misschien. Het zou kunnen zijn dat bepaalde drivers bij Windows10 niet
OK zijn icm OpenGL. Maar dat is speculatief.

Misschien toch maar beter de LO4 installeren ?

De printproblemen zijn te voorkomen door OpenGL uit te zetten - zie de
andere mails. Dus ik zou zeggen: hoeft niet.
En je kunt altijd meerdere versies naast elkaar zetten:
  https://wiki.documentfoundation.org/Installing_in_parallel/nl

veel groet,
Cor--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.