Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List indexHier "via die weg - dus op de taakbalk van het programma - sluit" bedoel ik natuurlijk verkenner/bureaublad! Even te snel geweest...

-------- Doorgestuurd bericht --------
Onderwerp:   Re: [nl-users] Writer starten 'on top'?
Datum: Fri, 11 Dec 2015 12:13:04 +0100
Van:  Jan Kolloffel <jan.lo@sterntje.nl>
Antwoord-naar: users@nl.libreoffice.org
Aan:  users@nl.libreoffice.orgKan dat alleen in W10? Ik gebruik voorlopig nog W7, want daarbij zie ik
geen ont-/vergrendelen-optie als ik rechtsklik. Wel zie ik nu, dat als
ik via die weg - dus op de taakbalk van het programma - sluit het
programma bij herstart van b.v. Writer wel op de voorgrond te voorschijn
komt (tot ik de computer herstart, dan is het weer achterliggend...).

JanOp 10-12-15 om 20:32 schreef Pieter Kristensen:
Ongelofelijk! Ik heb het gevonden!

Je opent een programma in W10. Daarna open je LO. Dat gaat dan
"achter" het andere programma.
Dan rechtsklik je op de taakbalk, ontgrendelt hem en vergrendelt hem
weer.

Nu sluit je alles af.

De volgende keer zal LO "on top" opstarten.
(
https://social.technet.microsoft.com/Forums/windows/en-US/c7b0e69b-64b7-437d-9f7b-dde53de6a0a8/new-window-opens-behind-existing-window-how-to-modify?forum=w7itproui
)

Vraag niet hoe het kan maar profiteer ervan!
Pieter--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted
--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.