Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


Ik moet je nog bedanken voor deze oplossing die inderdaad werkt. Ik ben er heel blij mee!
Nico
------ Origineel bericht ------
Van: "Pieter Kristensen" <pieterkristensen@gmail.com>
Aan: users@nl.libreoffice.org
Verzonden: 10-12-2015 20:32:36
Onderwerp: Re: [nl-users] Writer starten 'on top'?

Ongelofelijk! Ik heb het gevonden!

Je opent een programma in W10. Daarna open je LO. Dat gaat dan "achter" het andere programma. Dan rechtsklik je op de taakbalk, ontgrendelt hem en vergrendelt hem weer.

Nu sluit je alles af.

De volgende keer zal LO "on top" opstarten.
( https://social.technet.microsoft.com/Forums/windows/en-US/c7b0e69b-64b7-437d-9f7b-dde53de6a0a8/new-window-opens-behind-existing-window-how-to-modify?forum=w7itproui )

Vraag niet hoe het kan maar profiteer ervan!
Pieter

-- Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.