Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


Dat lijkt te kloppen! Ik het nooit gemerkt omdat ik altijd een vrij zwaar bezette taakbalk had en heb, dus ook onder oudere Windows-versies. Maar ik blijf het gek vinden. Ik zou Writer immers niet starten als ik er niet ook direct mee aan de slag zou willlen gaan. Verder ben ik al vele jaren heel content met Open/LibreOffice.
Nico
------ Origineel bericht ------
Van: "Ben Schmitz" <ben@ridder-ben.se>
Aan: users@nl.libreoffice.org
Verzonden: 9-12-2015 18:01:37
Onderwerp: Re: [nl-users] Writer starten 'on top'?

Mijn ervaring is dat dit niet altijd het geval is, alleen wanneer op de
taakbalk geen ruimte vrij is voor een icoon voor een geopend LO document
wordt dat document op de achtergrond geopend; is er wel ruimte op de
taakbalk dan verschijnt het document wel op de voorgrond. maar het zou
prettiger zijn als het altijd op de voorgrond zou verschijnen. Het is een
van de negatieve aspecten van Windows 10.
mvh, Ben Schmitz


www.ridder-ben.se

Op 9 december 2015 17:03 schreef pieter kristensen <
pieterkristensen@gmail.com>:

Dat is nou typisch... Die ervaring heb ik ook. Maar ik had er verder niet
 bij stil gestaan. Ik ben nieuwsgierig!

 On 12/09/2015 02:51 PM, Nico Koolsbergen wrote:

Ik ben een intensief gebruiker van LO Writer onder Windows 10. Als ik Writer start (via een icoon in de taakbalk) opent dit altijd áchter andere openstaande programma's. Andere programma's die ik start verschijnen wel
 bovenop, komen dus 'on top'. Is dit ook mogelijk voor LO Writer?
 vr gr Nico


 --
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
 List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
 deleted


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted
--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.