Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


Ik heb het verder nagekeken.
In het systeem Ubuntu 14.04 staat *soffice.bin* altijd klaar met 25MB
geheugen; dat is een regel in *opstarten*.
Als ik een *LO toepassing* start wordt dat altijd zeer snel afgewerkt en
krijgt gelijk *focus*.
Dat werkt eender als ik een bestand aanklik met een *document-extensie*
[odt, ods, odb, doc, docx, xlsx enzovoort].
Dick

Op 9 december 2015 21:43 schreef Dick Stomp <dick.stomp@zonnet.nl>:

Vrienden,
Dit doet me denken aan een HTML commando *start new page = Yes *oftewel
een nieuwe TAB binnen de browser*. *Als je dat niet doet, wordt een
nieuwe opgehaalde pagina op een oude TAB geplakt. Als Google Mail ophaalt
pakt deze een bestaande TAB, tenzij je een lege TAB hebt klaargezet.
Er zal in LO echt wel ergens een vinkje moeten staan dat bij starten een
verse runtime aangemaakt moet worden, die dus de current runtime wordt
oftewel *focus* heeft.
Dick

Op 9 december 2015 18:37 schreef Jan Kolloffel <jan.lo@sterntje.nl>:

Met Windows 10 heeft dit niet van doen.  Ook bij andere Windows versies,
waaronder Windows 7 en Windows 8/8.1, is dat ook het geval.  En ja, je bent
gewend dat een programma, dat je start, bovenop te voorschijn komt.  Bij LO
is dat niet het geval.  Het went wel maar blijft lastig en je vergeet -
zeker als je iets "even snel" moet doen - dat LO dit afwijkende bedrag
heeft. Gelukkig is dit een klein mankement, want LO is in de praktijk van
alle dag toch echt een fantastisch programma.

Jan

Op 09-12-15 om 18:01 schreef Ben Schmitz:

Mijn ervaring is dat dit niet altijd het geval is, alleen wanneer op de
taakbalk geen ruimte vrij is voor een icoon voor een geopend LO document
wordt dat document op de achtergrond geopend; is er wel ruimte op de
taakbalk dan verschijnt het document wel op de voorgrond. maar het zou
prettiger zijn als het altijd op de voorgrond zou verschijnen. Het is een
van de negatieve aspecten van Windows 10.
mvh, Ben Schmitz


www.ridder-ben.se

Op 9 december 2015 17:03 schreef pieter kristensen <
pieterkristensen@gmail.com>:

Dat is nou typisch... Die ervaring heb ik ook. Maar ik had er verder niet
bij stil gestaan. Ik ben nieuwsgierig!

On 12/09/2015 02:51 PM, Nico Koolsbergen wrote:

Ik ben een intensief gebruiker van LO Writer onder Windows 10. Als ik
Writer start (via een icoon in de taakbalk) opent dit altijd áchter
andere
openstaande programma's. Andere programma's die ik start verschijnen
wel
bovenop, komen dus 'on top'. Is dit ook mogelijk voor LO Writer?
vr gr Nico

--
Unsubscribe instructions: E-mail to
users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more:
http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted
-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.