Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


Alex

Bedankt voor je reply.

De waarde komt uit mysql  kolom type TIME  en  time_format = %k:%i wat staat voor uur (0-23) en 
minuten (00-59).

Dit lijkt mij toch de correcte manier om deze export te genereren?

Johan-----Oorspronkelijk bericht-----
Afzender: Alex Plantema <alex.plantema@xs4all.nl>
Verstuurd: Donderdag 10 December 2015 8:43
Aan: users@nl.libreoffice.org
Onderwerp: Re: [nl-users] tijd in calculator


Op donderdag 10 december 2015 06:38 schreef johan van baekel:

Ik heb een worksheet met daarin een kolom met een aantal uur. (xlsx)/
Indien ik deze open doe met libre office worden de uren in de
formulebalk als volgt weergegeven '20:00. Blijkbaar ziet hij dit als
tekst en kan ik hiermee ook niet verder rekenen.   

Doe ik hetzelfde document open in excel, dan geeft hij de
tijdsaanduiding correct weer. 


Ik ken de functies om dit achteraf correct te zetten maar vroeg mij
af hoe ik het document kan openen zodat tijden meteen correct worden
weergegeven.  

Ik merk ook dat als ik de kolom knip en plak als tekst met opmaak, de
quote weg is en de waarde dus wel correct wordt weergegeven. 

De waarde is kennelijk als tekst opgeslagen.
Dat Excel hem zonder apostrof weergeeft betekent niet dat dit correct is opgeslagen, je kunt er 
immers dan niet mee rekenen.
LibreOffice is hier stricter in dan Excel.
De oorzaak moet je dan ook niet in LibreOffice zoeken maar in de manier waarop de waarde is 
ingevoerd.

Alex.


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.