Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


´╗┐Beste,

Kan iemand mij helpen met volgen issue?Ik heb een worksheet met daarin een kolom met een aantal uur. (xlsx)/ Indien ik deze open doe met 
libre office worden de uren in de formulebalk als volgt weergegeven '20:00. Blijkbaar ziet hij dit 
als tekst en kan ik hiermee ook niet verder rekenen. 

 Doe ik hetzelfde document open in excel, dan geeft hij de tijdsaanduiding correct weer.Ik ken de functies om dit achteraf correct te zetten maar vroeg mij af hoe ik het document kan 
openen zodat tijden meteen correct worden weergegeven.

Ik merk ook dat als ik de kolom knip en plak als tekst met opmaak, de quote weg is en de waarde dus 
wel correct wordt weergegeven.Alvast bedankt om mee te denken.

Johan


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.