Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List indexDag Cor,
dit is het bestand dat ik zojuist heb gedownload van dev.builds:

master~2015-10-15_00.30.16_LibreOfficeDev_5.1.0.0.alpha1_Linux_x86-64_deb.tar.gz

Het lukte me niet om dit vanuit de terminal te doen. Kreeg error 404.
Kun je me vertellen wat  nu de juiste procedure is om LO 5.0 te vervangen?

Extract?.  en dan install?

Groet

JanOp 14-10-15 om 19:28 schreef Cor Nouws:
Dag Jan,

J.F.Kruse wrote on 14-10-15 17:47:
Ik heb in Ubuntu: LO 5.0.0.5
Neem LibreOffice 5.0.3.1
  http://nl.libreoffice.org/download/pre-releases/

De som van verbeteringen daarin ten opzichte van jouw versie, kun je
bepalen met deze pagina's:

  https://wiki.documentfoundation.org/Releases/5.0.1/RC1#List_of_fixed_bugs
https://wiki.documentfoundation.org/Releases/5.0.1/RC2#List_of_fixed_bugs
https://wiki.documentfoundation.org/Releases/5.0.2/RC1#List_of_fixed_bugs
https://wiki.documentfoundation.org/Releases/5.0.2/RC2#List_of_fixed_bugs
https://wiki.documentfoundation.org/Releases/5.0.3/RC1#List_of_fixed_bugs

Dus wel de moeite ;)
(Krijg je geen melding dat er updates beschikbaar zijn?)

In Windows 7: LO 4.3.7.2

Ik heb het probleem vergaand opgelost, door een iets oudere versie van
mijn document dat in Win7/LO 4 stond, en dat wel het maken van register
toeliet, geopend vanuit Ubuntu. Nu functioneert het register wel zoals
het hoort. Heb het document geactualiseerd en kan zo dus verder.
Wel blijft het verwijderen van een indexitem onmogelijk. Het document
wordt dan meteen afgesloten en de verwijdering is niet uitgevoerd.
Dank voor je uitleg!

vr. groet,
Cor--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.