Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


Ik heb in Ubuntu: LO 5.0.0.5
In Windows 7: LO 4.3.7.2

Ik heb het probleem vergaand opgelost, door een iets oudere versie van mijn document dat in Win7/LO 4 stond, en dat wel het maken van register toeliet, geopend vanuit Ubuntu. Nu functioneert het register wel zoals het hoort. Heb het document geactualiseerd en kan zo dus verder. Wel blijft het verwijderen van een indexitem onmogelijk. Het document wordt dan meteen afgesloten en de verwijdering is niet uitgevoerd.

Groet

Jan

Op 14-10-15 om 15:44 schreef Cor Nouws:
Beste Jan,

Welke versies van LibreOffice ?
LO4 is alles van 4.0.0 RC3 tot (op dit moment) 4.4.6 RC1 ;)
LO5 is alles van 5.0.0 RC3 tot (op dit moment) 5.0.3 RC1.


J.F.Kruse wrote on 14-10-15 15:31:
Het vervelende is echter dat onder Win7/ LO4   de paginanummering
wijzigt. De layout is dus niet meer geheel indentiek.
Heb je op beide systemen dezelfde lettertypen?

Op 14-10-15 om 11:50 schreef J.F.Kruse:
Ik heb een document van 35.000 worden gemaakt in LO 5/ Ubuntu 14, en
ben begonnen met maken van het register.
Heb je al geprobeerd te zoeken in de database met issues?
   https://bugs.documentfoundation.org/query.cgi

Er is weer veel veranderd voor de 5.0. Ik loop ook nog tegen
onhebbelijkheden aan :\
(NB in technische zin is de stap van 4.3.x naar 4.4.0 niet anders dan
die van 4.4.x naar 5.0.0.
Maar er zijn in elke versie weer flinke moderniseringen, deels onder
water. En alle dingen daarvan gladstrijken duurt even. En kan ook niet
voor de eerste uitgave, omdat juist veel belangrijke input komt van de
vroege gebruikers ;) )

vr. groeten,
Cor
--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.