Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


Twee nadere ontdekkingen mbt trefwoordenregister:

1. Als ik een indexitem wil verwijderen via het dialoogvenster /item bewerken/, wordt het hele document meteen gesloten, moet dan via herstellen/voltooien weer geopend worden. Het item is dan weer terug.

2. Als ik mijn document in LO 4 onderWin7 open en daar een register maak, lijkt het wel correct te werken. Meteen verschijnen alle vermeldingen in het gehele document in het register.

Het vervelende is echter dat onder Win7/ LO4 de paginanummering wijzigt. De layout is dus niet meer geheel indentiek.

Ook zo iets merkwaardigs.

Groet

Jan KruseOp 14-10-15 om 11:50 schreef J.F.Kruse:
Beste vrienden,

Ik heb een document van 35.000 worden gemaakt in LO 5/ Ubuntu 14, en ben begonnen met maken van het register.
Na tien items gemaakt te hebben blijkt
1- gelijke items verderop in het document worden niet gemarkeerd
2. het - voorlopige- register voert alleen de items op die ik reeds gemarkeerd heb.
3. verwijderde items worden toch in register opgevoerd.
4- LO sluit om de haverklap automatisch af, bij het aanklikken van een gemarkeerd item of van de kop van het register

Het gaat om enkelvoudige trefwoorden; ik gebruik het standaard register indelingsschema.

Inhoudsopgave is geen enkel probleem.

Raadselachtig, hoop dat iemand een oplossing weet.

Groet

Jan Kruse


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.