Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


Cor, zeer bedankt. Parallel installatie kende ik niet, lijkt me  erg handig.
Ik laat je mijn bevindingen t.z.t. weten.
Vr. groet
Jan


Op 15-10-15 om 21:28 schreef Cor Nouws:
Dag Jan,

J.F.Kruse wrote on 15-10-15 21:13:

dit is het bestand dat ik zojuist heb gedownload van dev.builds:

master~2015-10-15_00.30.16_LibreOfficeDev_5.1.0.0.alpha1_Linux_x86-64_deb.tar.gz
Als je die wilt installeren, volg dan procedure hier uitgelegd:
  https://wiki.documentfoundation.org/Installing_in_parallel
Het is een daily build, geen officiƫle release. Neem die niet om de
normale installatie te vervangen.

Het lukte me niet om dit vanuit de terminal te doen. Kreeg error 404.
Kun je me vertellen wat  nu de juiste procedure is om LO 5.0 te vervangen?
Als je 5.0.0.5 wilt vervangen, neem dan 5.0.3.1
  http://nl.libreoffice.org/download/pre-releases/

Voor Ubuntu, bedenk ik me, is er een ppa die zorgt voor automatisch
aanbieden van nieuwe releases.
   https://launchpad.net/~libreoffice/+archive/ubuntu/ppa

Ik plaats (installeer) zelf alles zoals beschreven in de
paralell-documentatie. Niet met standaard systeemintegratie.

vr. groeten,
Cor--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.