Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


Het doet er niet toe welke naam die map krijgt. Maar ik zou inderdaad niet
dat $ teken gebruiken. Dat zie je heel vaak in instructies. Dat ze dat
ding laten staan. Maar dat bedoelen ze niet.

Het gebruik van $ in betekent dat de naam die volgt (bijv. $INSTALLATIEMAP) een variabele is en 
niet de mapnaam zelf.
Met
INSTALLATIEMAP=/home/karel/experimenteermappen/submap1/submap2/deze_map_bedoel_ik
kan je verder $INSTALLATIEMAP gebruiken om bovengenoemde lange mapnaam niet steeds uit te hoeven 
typen.

for i in ../*.deb; do dpkg-deb -x $i . ; done

Hier gebeurt precies hetzelfde: i krijgt een waarde, hier een map/bestandsnaam, die verderop wordt 
gebruikt door dpkg-deb.

Misschien dat dit het werken met de terminal iets begrijpelijker maakt. Er kan enorm veel in een 
terminalvenster gedaan worden, maar het ziet er al snel ingewikkeld uit.

Winfried

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.