Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Jan Kolloffel <jan.koll40@gmail.com> writes:

Voor Johan heb eigenlijk maar één advies: Stuur aan dit soort
vraagstellers een standaard antwoord en besteed er niet meer tijd aan.

Dat is precies wat ik nu doe. Tenzij het een serieuze, bedrijfsmatige
vraag is verwijs ik ze naar deze mailing lijst.

Misschien is het zinnig om ergens een pagina op te zetten met heel
eenvoudige uitleg en instructies hoe op de mailing lijst te abonneren en
zo? Dan kunnen we de mensen meteen naar die pagina verwijzen.

-- Johan

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.