Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List indexWellicht is het mailen naar een 'willekeurig' aangetroffen mailadres voor mensen makkelijker dan je eerst inschrijven voor een lijst, alvorens daar een vraag te kunnen stellen? Misschien vinden sommigen het ook prettiger anoniem naar een mailadres te zenden dan naar een lijst die openbaar is?

Of is de 'drempel' te hoog om zich in te schrijven op een mailinglijst. Als ik hier in de straat aan 10 mensen zou vragen wat een mailinglijst is, en hoe het werkt, vrees ik dat ik weinig nuttige info terugkrijg. Dit kan verholpen worden door gebruik te maken en te verwijzen naar Nabble. Dit sluit eerder aan bij een forum, dat wel zeer bekend is. Hoe je het draait of keert, inschrijving zal toch moeten omdat deze kanalen spamgevoelig zijn. Een (minimale) drempel zal er steeds zijn.

Prettige kerstdagen!
Joren


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.