Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Op 26-12-12 13:45, Joren schreef:
Op 26/12/12 13:43, Paul van der Vlis schreef:

Wat een verbetering zou zijn, is de lijst aanmelden bij Gmane. De
mailing lijst is dan ook als forum te gebruiken (en als nieuwsgroep,
maar dat is meer iets voor gevorderde gebruikers). Dezelfde artikelen
zijn dan dus op verschillende manieren te bereiken.

Is dat niet wat Nabble https://nl.libreoffice.org/ondersteuning/nabble/
doet?

Je hebt gelijk, Nabble kende ik nog niet. Het ziet er zo in eerste
instantie "frisser" uit als Gmane maar er is wel reclame.

( Overigens vind ik een mailinglijst gepresenteerd als nieuwsgroep in de
praktijk erg prettig. Dat biedt Nabble jammergenoeg niet. Maar goed,
veel mensen weten niet eens wat nieuwsgroepen zijn. )

Groet,
Paul.


-- 
Paul van der Vlis Linux systeembeheer, Groningen
http://www.vandervlis.nl

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.