Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Beste Johan,

Johan Vromans wrote (24-12-12 08:05)

Ik heb echter nog nooit zo'n vraag hier teruggezien. Hoe zou dat komen?

Is de drempel om hier vragen te stellen te hoog? Dan moeten we daar wel
iets aan doen.

Wellicht is het mailen naar een 'willekeurig' aangetroffen mailadres voor mensen makkelijker dan je eerst inschrijven voor een lijst, alvorens daar een vraag te kunnen stellen? Misschien vinden sommigen het ook prettiger anoniem naar een mailadres te zenden dan naar een lijst die openbaar is?

Verders ... geen idee.

vr. groeten,
Cor


--
 - Cor
 - http://nl.libreoffice.org
 - www.librelex.org


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.