Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Op 26/12/12 13:43, Paul van der Vlis schreef:
Op 24-12-12 08:05, Johan Vromans schreef:
Sinds enige tijd staan wij (Squirrel Consultancy) genoemd ergens op de
web site van LO/OOo als een bedrijf dat ondersteuning LO/OOo doet. Als
gevolg daarvan ontvangen wij regelmatig zomaar in het wilde weg vragen
van (vaak Nederlandse) LO/OOo gebruikers. Aan het beantwoorden van die
vragen kunnen we niet altijd beginnen, zeker niet als het gaat over
zaken die niet binnen onze expertise vallen. We verwijzen de
vraagstellers daarom naar deze gebruikersgroep.

Ik heb echter nog nooit zo'n vraag hier teruggezien. Hoe zou dat komen?

Is de drempel om hier vragen te stellen te hoog? Dan moeten we daar wel
iets aan doen.
Wat een verbetering zou zijn, is de lijst aanmelden bij Gmane. De
mailing lijst is dan ook als forum te gebruiken (en als nieuwsgroep,
maar dat is meer iets voor gevorderde gebruikers). Dezelfde artikelen
zijn dan dus op verschillende manieren te bereiken.
Is dat niet wat Nabble https://nl.libreoffice.org/ondersteuning/nabble/ doet?

Groet,
Joren


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.