Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Of we aan een forum-achtig ding moeten ik weet het niet, ik vind deze wijze van communiceren prettig omdat ik dan alle vragen over LO zie. Oké niet alles is voor mij van belang maar het brengt je toch op ideeën en bij een forum gebeurt dat veel minder omdat je daarvan (althans ik) lang niet alles leest. Natuurlijk is de grootte van een forum en wellicht in de toekomst deze list van dien aard dat er iets moet worden ondernomen maar op het ogenblik is de zaak goed overzichtelijk. Voor fora etc. moet je ook registreren en wat is daar op tegen? Iedereen die hier meedoet heeft dat gedaan en is daarmee mijns inziens gemotiveerd om kennis op te doen en/of over te dragen.

Nabble heb ik wel eens bekeken maar ik blijf liever (terug) zoeken op http://www.mail-archive.com/users@nl.libreoffice.org/. Dat ligt het dichtst bij de list en goed overzichtelijk. Wat mij overigens opvalt is dat je zonder inloggen of zo de list, die ik hier noem, en ook andere weergaven van het list archief kunt bezoeken en items bekijken. Gelukkig zijn de e-mail adressen onzichtbaar voor derden

Wellicht is het mailen naar Squirrel Consultancy ingegeven door gemakzucht en is de vraag toch niet zo dringend dat men er wat moeite voor wil doen. En dan zie je ze dus hier - en hoogst waarschijnlijk ook elders - niet terug..... Voor velen is een beetje inspanning tegenwoordig kennelijk te veel moeite; dat leert trouwens mijn ervaring op het forum van SeniorWeb eb Helpmij.nl ook. Zulke lieden hebben we hier mijns inziens ook niet nodig. Zij nemen je tijd in beslag zonder wezenlijk aan de list doelstellingen van kennisoverdracht en elkaar helpen bij te dragen.

Voor Johan heb eigenlijk maar één advies: Stuur aan dit soort vraagstellers een standaard antwoord en besteed er niet meer tijd aan. 'Auto-reply' zal geen optie zijn want dan krijgen je potentiële echte klanten ook zo'n standaard antwoord. Wellicht is het handig mensen/organisaties, die klant of potentiële klant zijn, naar een ander adres te laten mailen zodat je daar gepaste aandacht aan kunt geven. Van die LO/OOo website weggaan zal geen optie zijn want als het je bedrijf is om op LO/OOo-gebied ondersteuning te leveren als je broodwinning kun je op zulke sites niet weg.

Jan
Op 27-12-2012 11:16, Paul van der Vlis schreef:
Op 26-12-12 13:45, Joren schreef:
Op 26/12/12 13:43, Paul van der Vlis schreef:
Wat een verbetering zou zijn, is de lijst aanmelden bij Gmane. De
mailing lijst is dan ook als forum te gebruiken (en als nieuwsgroep,
maar dat is meer iets voor gevorderde gebruikers). Dezelfde artikelen
zijn dan dus op verschillende manieren te bereiken.
Is dat niet wat Nabble https://nl.libreoffice.org/ondersteuning/nabble/
doet?
Je hebt gelijk, Nabble kende ik nog niet. Het ziet er zo in eerste
instantie "frisser" uit als Gmane maar er is wel reclame.

( Overigens vind ik een mailinglijst gepresenteerd als nieuwsgroep in de
praktijk erg prettig. Dat biedt Nabble jammergenoeg niet. Maar goed,
veel mensen weten niet eens wat nieuwsgroepen zijn. )

Groet,
Paul.
--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.