Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Hallo Thomas,

Op 27-09-12 22:06, Thomas schreef:
Dag Paul,

Situatie is recht gezet via een afmelding van zowel de user als de
no-mail lijst.

Normaal is er geen sprake van twee lijsten, er is één lijst, en "no
mail" is een feature die je aan en uit kunt zetten.

(ik werk veel met mailinglijsten, ik heb deze lijst niet echt bestudeerd
maar heb dit nog nooit anders gezien)

Je kunt je niet meerdere keren aanmelden op een lijst met hetzelfde
mailadres lijkt mij.

Toen heb ik een dagje gewacht en me opnieuw aangemeld bij de no-mail
lijst en dat schijnt dus te werken zolang je ten minste GEEN "CC" optie
in je mail software gebruikt. ;-)

;-)

Ik dacht: "laat ik CC-en, misschien heeft hij zich helemaal afgemeld
o.i.d.".

Groet,
Paul.


-- 
Paul van der Vlis Linux systeembeheer, Groningen
http://www.vandervlis.nl

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.