Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Hmmmm... ik weet het niet zeker, maar je kunt proberen je eerst af te
melden via   users+unsubscribe@nl.libreoffice.org en je dan weer aanmelden
voor de nomail variant.

Suc6, Kees

Op 21 september 2012 19:29 schreef Thomas <maestro.45@zeelandnet.nl> het
volgende:

Beste,

Tot 2 keer toe heb Ik mij (nu) aangemeld bij de nomail variant van:
users@nl.libreoffice.org
Ik heb dat ook netjes 2 keer bevestigd, maar de mails blijven komen.

Het lijkt alsof de gewone variant blijft doorwerken ?.
Wie heeft hier advies over, Ik wil gewoon via de browser kunnen kijken
welke problemen er spelen en dan eventueel via de e-mail reageren, dat
lijkt toch niet zo moeilijk ?, of moet ik meer doen ?.

m.v.g.

Thomas


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.**documentfoundation.org/**
Netiquette <http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette>
List archive: 
http://listarchives.**libreoffice.org/nl/users/<http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/>
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.