Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Op 26-09-12 13:23, Cor Nouws schreef:
Kees Kriek wrote (22-09-12 07:20)
Hmmmm... ik weet het niet zeker, maar je kunt proberen je eerst af te
melden via   users+unsubscribe@nl.libreoffice.org en je dan weer
aanmelden
voor de nomail variant.

Als proef heb ik mij vorige week met een extra adres aangemeld.
En ik krijg de mails van de lijst maar één keer.
Dus het werkt wel goed.

Als die mail in dezelfde mailbox komt, is dat geen bewijs. Bij de meeste
mailservers krijg je mail namelijk maar eenmalig. De mailserver kijkt
daarbij naar het unieke ID van een bericht.

Stuur maar eens een mail aan jezelf, en dan ook nog een CC aan jezelf
(misschien met dat andere mailadres). Die mail zul je ook maar eenmalig
krijgen.

Groet,
Paul.-- 
Paul van der Vlis Linux systeembeheer, Groningen
http://www.vandervlis.nl

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.