Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Dag Anne-Sofie,

olphenamsterdam wrote (27-09-12 09:58)
Werk met libre office 3.4 Calc. In een bestand zijn veel macro's die
goed werken. Upgraden of updaten naar hogere versies is nooit gelukt.
Een aantal macro's wordt dan onbetrouwbaar. Omdat 3,4 verder goed werkt
het hierbij gelaten.

Klinkt interessant..

Door voortschrijdend inzicht zijn we toe aan een nieuwe versie van het
bestand, dat wil ik schrijven in de meest recente versie van libre
office in de veronderstelling dat later ge-upgrade kan worden naar
latere versie's.

Zekers. In de regel zijn er niet veel problemen met upgraden.
Maar - het is hier al vaker gezegd - door het verbeteren van de oude OpenOffice-basis wordt er nogal flink aan de fundamenten gewerkt, met de bijbehorende problemen. Die zijn gelukkig tijdelijk...

De vraag is of het mogelijk is beide versies op een computer te plaatsen
en hoe dit dan gedaan moet worden.

Jazeker:
http://wiki.documentfoundation.org/Installing_in_parallel
 (Nederlandse vertaling is 'onderweg')

Hoop dat je er daarmee uit komt.

vr. groet,

--
 - Cor
 - http://nl.libreoffice.org
 - www.librelex.org


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.