Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Hallo Anne-Sofie

Ik heb maar ten dele antwoord op je vraag.
Het is inderdaad mogelijk om meerdere versies van LibreOffice naast elkaar
te hebben, alleen weet ik niet precies hoe. Volgens mij moet je de map van
je bestaande versie een iets andere naam geven en daarna de nieuwe versie
installeren.
Maar er zijn wel mensen met meer technisch inzicht in deze lijst die je
daar antwoord op kunnen (en gaan) geven.

Groeten, Kees

Op 27 september 2012 09:58 schreef olphenamsterdam <
olphenamsterdam@gmail.com> het volgende:

Werk met libre office 3.4 Calc. In een bestand zijn veel macro's die goed
werken. Upgraden of updaten naar hogere versies is nooit gelukt. Een aantal
macro's wordt dan onbetrouwbaar. Omdat 3,4 verder goed werkt het hierbij
gelaten.

Door voortschrijdend inzicht zijn we toe aan een nieuwe versie van het
bestand, dat wil ik schrijven in de meest recente versie van libre office
in de veronderstelling dat later ge-upgrade kan worden naar latere versie's.

De vraag is of het mogelijk is beide versies op een computer te plaatsen
en hoe dit dan gedaan moet worden.

Met vriendelijke groet,

Anne-Sofie van Olphen

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.**documentfoundation.org/**
Netiquette <http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette>
List archive: 
http://listarchives.**libreoffice.org/nl/users/<http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/>
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.