Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Op vrijdag 21 september 2012 17:07 schreef Anton Doove:

  Wel installeren zou onnodige ruimte in beslag nemen,terwijl ik die
applicatie toch nooit kan gebruiken. "Math"heeft toch te maken met
wiskunde en algebra of zoiets?

Ik had hier al op 1 september een uitgebreid antwoord over gegeven,
maar daar heb je niet op gereageerd:

De programma's van LibreOffice nemen maar een fractie van de totale ruimte in,
de meeste ruimte wordt in beslag genomen door woordenlijsten in allerlei talen.
Daarin snoeien levert veel meer besparing op.

Ik vraag me af of je alle antwoorden wel leest.

Alex.


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.